MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-239
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 "
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.