MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-295
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” un tā paskaidrojumus.
2.
Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, tā anotācijas un paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus, un Finanšu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu, anotāciju un paskaidrojumus Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4.
Iesniedzot Saeimā likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokola (prot. Nr. 52) 3. §, 4. §, 5. §, 6. § izrakstu, 2022. gada 22. decembra sēdes protokola (prot. Nr. 67) 1. §, 2. § izrakstu un 2023. gada 13. janvāra sēdes protokola (prot. Nr. 2) 1. § izrakstu.
5.
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 18.¹ panta devītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, Valsts kancelejai pievienot tam Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
6.
Valsts kancelejai likumprojektu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, tā paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimā.
7.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
8.
Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
8.1.
priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
8.2.
neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu.