Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 764
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 28. §)
22-TA-3020
 Par apropriācijas pārdali
1.
Atļaut Satiksmes ministrijai pārdalīt finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" uz budžeta apakšprogrammu 31.06.00 "Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem" 19 981 697 euro apmērā zaudējumu kompensēšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem par sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 2022. gadā, tai skaitā:
1.1.
9 408 207 euro reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem; 
1.2.
10 573 490 euro reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem.
2.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits