MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1699
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.