MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-548
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību""
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.