MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1136
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic faktu fiksēšanu"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.