Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 756
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 12. §)
22-TA-2735
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 114. nr.; 2021, 66. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 47.0 versijā projekta "Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un paredzēt projekta izmaksas 1 035 419 euro apmērā."
2.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Pēc projekta pabeigšanas, sākot ar 2024. gadu, noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 63 597 euro gadā, pieprasot finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."
3.
Papildināt ar 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Atbalstīt  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 47.0 versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu)."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis