MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-528
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.