Likumprojekts (grozījumi)

24-TA-429
Grozījums likumā ''Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā''
Izdarīt likumā "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 147. nr.) šādu grozījumu:
Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:
"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta direktīvas (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā;
2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra direktīvas (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem;
3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra direktīvas (ES) 2022/211, ar ko groza Padomes pamatlēmumu 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību;
4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 16. februāra direktīvas (ES) 2022/228, ar ko groza direktīvu 2014/41/ES attiecībā uz tās saskaņošanu ar Savienības noteikumiem par personas datu aizsardzību."
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere