MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-703
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma  “Dižmuižas”, Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma “Dižmuižas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0582) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0577) daļu 0.3133 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 631,72 EUR jeb 0,84 EUR par vienu zemes kvadrātmetru.