Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 984
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 61. §)
21-TA-1553
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai finansējumu 62 301 euro apmērā, lai segtu izmaksas, kas radušās Vācijas Federatīvajai Republikai, veicot Latvijas valstspiederīgo un viņu ģimenes locekļu repatriāciju no trešajām valstīm Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas laikā (2020. gada martā un aprīlī).
2.
Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs