MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-840
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu-Lukaševicu un Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku ANO Ženēvā, Latvijas Republikas pārstāvi Pasaules Tirdzniecības organizācijā Bahtijoru Hasanu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 12. konferencē un ar pilnām tiesībām veikt Marakešas līgumā par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu paredzētās funkcijas, tai skaitā piedalīties sanāksmēs par minētās konferences darba kārtības jautājumiem, nodrošināt tajās Latvijas Republikas viedokļa pārstāvību un dalību lēmumu pieņemšanā.