PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
23-TA-1655
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vētru ceļš" Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vētru ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6278 503 0002) – inženierbūve Meža ceļš "Vētru ceļš" (būves kadastra apzīmējums 6278 003 0066 001) – Raņku pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 79 500 euro.