MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-100
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.