MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-444
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
 "
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.