Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 928
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 33. §)
21-TA-1506
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 9. punktu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 331 485 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar minētā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, no tiem:
1.1.
Valsts policijai – 120 979 euro;
1.2.
Valsts robežsardzei – 116 710 euro;
1.3.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 93 796 euro.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva