MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-299
Par Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2023.gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025.gadam
1.
Atbalstīt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projektu.
2.
Finanšu ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekta 3. pielikumu uz likumprojekta „Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” izskatīšanu Saeimā otrajā lasījumā iesniegt priekšlikumu 2023. gadam par papildu valsts budžeta dotācijas piešķiršanu  pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90 % no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem un izlīdzināto ieņēmumu pieaugums ir zemāks par 80 % no pašvaldību vidējā izlīdzināto ieņēmumu pieauguma, attiecīgi par 945 957 euro samazinot finansējumu no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
3.
Valsts kancelejai nodrošināt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola parakstīšanu.
4.
Valsts kancelejai pievienot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvara 2023., 2024. un 2025.gadam” paketei.