MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2840
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram"
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.