Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 991
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 83. §)
21-TA-1612
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņu par 2020. gadu
1.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 11.2.3. apakšpunktu noteikt, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003080614) (turpmāk – kapitālsabiedrība) nemaksā dividendes (50 679 euro) no peļņas par 2020. gadu.
2.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei kā kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka kapitālsabiedrības 2020. gadā gūtā peļņa tiek novirzīta Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā un kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.–2022. gadam noteikto mērķu sasniegšanai, lai nodrošinātu sabiedriskā pasūtījuma izpildi.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis