MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-760
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts Kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.