MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1134
Likumprojekts "Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā""
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu no 2022.gada septembra, papildu finansējumu 2022. gadam 35 856 euro apmērā, piešķirt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. gadam un turpmākajiem gadiem, izskatāms Ministru kabinetā kārtējā gada un vidējā termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
4. Pieņemt zināšanai, ka līdz 2024.gada beigām interešu izglītības programmu īstenošanu mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei pašvaldības nodrošina esošā finansējuma ietvaros (pašvaldības budžets, mērķdotācija interešu izglītībai).
5. Pēc interešu izglītības programmu īstenošanas mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei uzsākšanas, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt faktisko pieprasījumu pēc šādām programmām un nepieciešamības (augsta pieprasījuma)  gadījumā  jautājumu par papildus finansējuma piešķiršanu interešu izglītības programmu nodrošināšanai no 2025.gada virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kārtējā gada un vidējā termiņa valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.