MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-261
Noteikumu projekts "Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikums"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.