Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 319
Rīgā 2024. gada 25. aprīlī (prot. Nr. 17 4. §)
24-TA-321
Par apropriācijas pārdali
1.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 75. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadā 6 000 000 euro apmērā no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 23.00.00 "Valsts atbalsta programmas" uz Ekonomikas ministrijas budžetu, lai nodrošinātu finansējumu, kas Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nepieciešams eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai 2024. gadā, tai skaitā:
1.1.
2 917 876 euro uz budžeta programmu 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana";
1.2.
2 958 938 euro uz budžeta programmu 30.00.00 "Tūrisma politikas ieviešana";
1.3.
123 186 euro uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana".
2.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par pamatbudžeta apropriācijas pārdali atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
4.
Lai nodrošinātu finansējumu eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai 2025. un 2026. gadā, Finanšu ministrijai precizēt un palielināt bāzes izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" 2025. gadam 2 883 940 euro un 2026. gadam 2 878 827 euro apmērā, budžeta programmā 30.00.00 "Tūrisma politikas ieviešana" 2025. gadam 2 941 970 euro un 2026. gadam 2 939 413 euro apmērā un budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2025. gadam 174 090 euro un 2026. gadam 181 760 euro apmērā, attiecīgi samazinot izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 23.00.00 "Valsts atbalsta programmas".
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis