Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 848
Rīgā 2021. gada 17. novembrī (prot. Nr. 75 49. §)
21-TA-994
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 13 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 9., 56., 102., 195. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu, kas nepārsniedz 2 861 077 euro, tai skaitā:
1.1. 2 841 729 euro, lai atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 48. un 49. punktam izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam;
1.2. 19 348 euro, lai segtu izdevumus saistībā ar sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (SAIS) funkcionalitātes nodrošināšanu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis