Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 768
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 32. §)
22-TA-3093
Par apropriācijas pārdali
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2022. gadā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" uz Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" 299 666 euro apmērā pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks", lai veiktu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksu valsts budžetā par projektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" veiktajiem būvniecības darbiem.
2.
Kultūras ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis