MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-660
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.