Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 839
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 85. §)
21-TA-1421
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
78. panta otro daļu un 79. panta 1.1 daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 52. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 233. nr.; 2017, 171. nr.; 2018, 42., 101., 142., 251. nr.; 2019, 108. nr.; 2020, 248. nr.; 2021, 48. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 11.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.6. aptieka (aptiekas filiāle) – šo noteikumu 5. un 8. pielikumā norādītos datus nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgo zāļu izsniegšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību vai vakcinācijas veikšanas;".
2.
Papildināt ar 14.3 punktu šādā redakcijā:
"14.3 Aptieka, kura sniedz vakcinācijas pakalpojumus, šo noteikumu 13. punktā minētajā līgumā par veselības informācijas sistēmas izmantošanu vienojas ar Nacionālo veselības dienestu par šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā un 8. pielikumā (attiecībā uz farmaceitu, kas veic vakcināciju) minēto datu apstrādi veselības informācijas sistēmā."
3.
Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
"19.1 Šo noteikumu 14.3 punktā minētās aptiekas vadītājs farmaceitam, kas veic vakcināciju, papildus piešķir lietotāja tiesības veselības informācijas sistēmā, lai apstrādātu šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā un 8. pielikumā minētos datus."
4.
Papildināt ar 29.1 punktu šādā redakcijā:
"29.1 Farmaceits, veicot vakcināciju, ir tiesīgs apstrādāt šo noteikumu 6.17.1., 6.17.2., 6.17.6., 6.17.7. un 6.17.8. apakšpunktā un 8. pielikumā norādītos datus. Farmaceits nav tiesīgs labot vai dzēst cita veselības informācijas sistēmas lietotāja veselības informācijas sistēmā ievadītos datus."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts