Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 56
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 5. §)
21-TA-66
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma darījumu
starpnieku darbības likuma
9. panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 602 "Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 190. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu var noslēgt individuāli starp vienu starpnieku un apdrošinātāju vai kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus:
4.1. ja starpnieks ir fiziskā persona, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz individuāli starp vienu starpnieku un apdrošinātāju;
4.2. ja starpnieks ir juridiskā persona vai personālsabiedrība, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz starp vienu starpnieku un apdrošinātāju vai kolektīvi, iekļaujot tajā vienlaikus vairākus starpniekus, kuri juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus."
2.
Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Minimālais starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir šāds:
6.1. ja starpnieks ir fiziskā persona, – 50 000 euro gadā;
6.2. ja starpnieks ir juridiskā persona vai personālsabiedrība, – 50 000 euro gadā par katru fizisko personu, kura juridiskās personas vai personālsabiedrības vārdā sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs