MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-359
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta sēdes  protokollēmuma (prot. Nr.55 92.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi”
 "
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 77 071 euro apmērā novirzīt 5 pašvaldību vakcinācijas centru darbības nodrošināšanai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim.
3. Atbalstīt Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 750 000 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai pagaidu vakcinācijas punktu izveidei, palielinot šī rīkojuma 1.2.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru. 
4.Samazināt ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 1 407 423 euro apmērā.
5.Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 163 941 euro apmērā un 2.punktu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 224 685 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai tālruņa numura “8989” darbības nodrošināšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru.
6.Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojuma Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 2.punktu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 766 892 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai, tai skaitā:
6.1. 24 780 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa izdevumu segšanai, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru;
6.2. 61 540 euro apmērā medikamenta RoActemra ((tocilizumab)firma Roche)) iegādei, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” paredzēto finansējuma apmēru;
6.3. 680 572 euro apmērā vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
7.Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.4.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 51 000 euro novirzīt jauna komunikācijas pasākuma “Vakcinācijas punktu atpazīstamības vidē veicināšanas pasākumiem” īstenošanai.
8.Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.3.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 965 euro novirzīt, lai nodrošinātu adrenalīna injekcijas 2021.gada 2.pusgadā.
9.Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.1.apakšpunktu Veselības ministrijai piešķirtā un neizlietotā finansējuma ietvaros 11 243 518 euro novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā.
10.Atļaut Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu ar Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.4.apakšpunktu 42 538 euro apmērā, 1.2.apakšpunktu 94 303 euro apmērā novirzīt vakcīnu iegādes, loģistikas un vakcīnu ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot šī rīkojuma 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
11.Atļaut ar Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojuma Nr. 532  “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.punktu Veselības ministrijai piešķirto un neizlietoto finansējumu 86 555 euro apmērā novirzīt Veselības ministrijai vakcīnu iegādes, loģistikas un ievades izdevumu segšanai 2021.gada 2.pusgadā, palielinot Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojuma Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 1.1.1.apakšpunktā paredzēto finansējuma apmēru.
12.Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 30.marta (prot. Nr. 29 47. §) rīkojumā Nr.208 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa (prot. Nr. 33 26. §) rīkojumā Nr.247 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr. 34 47. §) rīkojumā Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Ministru kabineta 2021.gada 7.jūlija (prot.Nr.51 123.§) rīkojumā Nr.502 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr. 532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.