MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-429
Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā''"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.