Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 592
Rīgā 2022. gada 20. septembrī (prot. Nr. 48 60. §)
22-TA-2705
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu"
Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 156. nr.; 2011, 154. nr.; 2014, 6. nr.; 2018, 250. nr.; 2022, 129. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:
"V. Noslēguma jautājumi
24. Šo noteikumu 8.1, 13.1, 15.1, 21., 22. un 23. punkts stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī.
25. No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājs nodrošina atbilstošus apkures sistēmas iestatījumus, lai apkures sezonas laikā ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi.
26. Ja, izpildot šo noteikumu 25. punktā minētās prasības, kādā no dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupām gaisa temperatūra ir zemāka par 18 °C, dzīvojamās mājas pārvaldītājs nepiemēro prasību nodrošināt, lai gaisa temperatūra nepārsniedz 19 °C, ja vien dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieki nav lēmuši citādi."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministre I. Indriksone