Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 926
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 46. §)
21-TA-1130
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Labklājības ministrijai (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai) finansējumu 527 749 euro, lai atbilstoši likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumu 48. un 54. punktam  personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai tās ir saņēmušas klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, izmaksātu slimības palīdzības pabalstu laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.
2.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
 
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis