MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-847
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""
1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts Kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.