Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 924
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 41. §)
21-TA-1155
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Piešķirt Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu, kas nepārsniedz  410 087 euro, tai skaitā:
1.1.
177 838 euro, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.² pantu, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksu izmaksu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim atbilstoši faktiski nostrādātajām darba stundām tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām;
1.2.
193 374 euro, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.² pantu, lai  nodrošinātu piemaksu izmaksu Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. novembrim;
1.3.
38 875 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu izmaiņu veikšanu nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma tiesiskā regulējuma ieviešanai.
2.
Pieprasījumu par šā rīkojuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto līdzekļu piešķiršanu iesniegt atbilstoši faktiski nepieciešamajam finansējuma apmēram.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece