MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-321
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai Ekonomikas ministrijas resorā ir nepieciešamas 17 jaunas amata vietas uz noteiktu laiku (no 2024.gada aprīļa līdz 2026.gada decembrim), vienlaikus kopumā nepalielinot amata vietu skaitu Ekonomikas ministrijas resorā.