MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-56
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumos ietvertās darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas nodrošināšanai ar 2024.gadu nepieciešamā 1 amata vieta tiks nodrošināta, reorganizējot esošo amata vietu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” (Nodarbinātības valsts aģentūras) ietvaros, kopumā neveidojot jaunu amata vietu valsts pārvaldē.
4.
Labklājības ministrija likumprojekta “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam” sagatavošanas procesā iesniegs priekšlikumu Finanšu ministrijā palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā par izsniegtās licences darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai 2025.gadā un turpmāk ik gadu, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus budžeta apakšprogrammā 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana” 2025.gadā un turpmāk ik gadu darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības funkcijas nodrošināšanai.