MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3824
Noteikumu projekts "Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts Kalncelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.