MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1642
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma  projektu parakstīšanai.