Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 600
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 42. §)
23-TA-2235
Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžetu
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali, kas nepārsniedz 784 433 euro, no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžetu, lai īstenotu kultūrorientācijas un iekļaušanās pasākumus Ukrainas civiliedzīvotājiem un nodrošinātu papildu saturu par Krievijas Federācijas izraisīto karu Ukrainā, tai skaitā:
1.1.
valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" 629 695 euro;
1.2.
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" 154 738 euro.
2.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram 2023. gadā.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis