MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-789
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””"
Pieņemt iesniegto rīkojumu projektu. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.