MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-237
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.