Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 40
Rīgā 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 4 35. §)
22-TA-72
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Kultūras ministrijai (profesionālās izglītības kompetences centram "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola") 470 420 euro, lai Covid-19 krīzes seku pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros veiktu investīcijas kultūras infrastruktūrā un atjaunotu profesionālās izglītības kompetences centra ''Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola'' mākslas un dizaina skolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā, neatjaunotās telpas un iekšējos inženiertīklus.
2.
Kultūras ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis