MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2899
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.