Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai"
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 1. un 23.punktu 
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124., 204. nr.; 2012, 57. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt tiesību akta izdošanas pamatojuma norādi šādā redakcijā:
"Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 1. un 23.punktu ".
2.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka labturības prasības kažokādu ieguvei paredzētu ūdeļu, sesku, lapsu, nutriju un šinšillu (turpmāk – kažokzvēri) turēšanai un kārtību, kādā veicama apmācība kažokzvēru labturības jautājumos.
 ".
3.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Kažokzvēru īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka dzīvnieku novietnē pastāvīgi ir pietiekams skaits darbinieku ar attiecīgām prasmēm un profesionālām iemaņām kažokzvēru kopšanā, un kuri ir apmācīti kažokzvēru labturības jautājumos šo noteikumu 2.1 punktā noteiktajās tēmās.
 ".
4.
Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
"2.1 Kažokzvēru īpašniekam vai turētājam ir pienākums izstrādāt labas prakses rokasgrāmatu, kas ietver detalizētus kritērijus un prasības kažokzvēru audzēšanai, turēšanai un darbinieku apmācībām, kas norit katru sezonu, par šādām tēmām:
 
2.11. kažokzvēru fizioloģija un uzvedība;
2.12. slimu dzīvnieku identificēšana;
2.13. kažokzvēru ārstēšana un brūču apstrāde;
2.14. kažokzvēru saķeršana  (tostarp sagatavošana transportēšanai);
2.15. kažokzvēru pārvietošana vienas novietnes teritorijā;
2.16. kažokzvēru atšķiršanas process;
2.17. kažokzvēru pārošanas process;
2.18. kažokzvēru nonāvēšana atbilstoši Padomes 2009. gada 24. septembra Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula Nr.1099/2009) 7. un 21. pantā noteiktajam.
 ".
5.
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Mītnes, sprostus, aprīkojumu un kažokzvēru kopšanas piederumu daļas, kas nonāk saskarē ar kažokzvēriem, tīra, mazgā un dezinficē regulāri pēc katra ražošanas procesa.
 ".
6.
Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
"4.1 Kūtsmēslus no novietnes teritorijas izvāc vismaz vienu reizi gadā vai nepārtraukti atbilstoši kanalizācijas sistēmai.
 ".
7.
Papildināt ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
"13.1 Kažokzvēru īpašnieks vai turētājs aprīko kažokzvēru mītnes un sprostus, kuros atrodas dzīvnieki, ar videonovērošanas ierīcēm, kas ir novietotas tā, lai var redzēt fiziskas darbības ar dzīvniekiem. Videoierakstu veic novietnes darba  laikā un saglabā ne mazāk kā vienu  mēnesi  pēc ierakstīšanas, kā arī  pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram.
 ".
8.
Papildināt ar 13.2 punktu šādā redakcijā:
"13.2 Kažokzvēru īpašnieks vai turētājs periodiski izvērtē videonovērošanas ierakstus.
 ".
9.
Papildināt ar 13.3 punktu šādā redakcijā:
"13.3 Kažokzvēru mītņu videonovērošanas ierīces darbojas nepārtraukti, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama tehniska videonovērošanas ierīču maiņa vai labošana, bet ne ilgāk kā trīs darba dienas.
 ".
10.
Papildināt ar 13.4 punktu šādā redakcijā:
"13.4 Kažokzvēru īpašnieks vai turētājs ir atbildīgs par fizisko personas datu apstrādes atbilstību fizisko personas datu aizsardzības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 ".
11.
Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:
"14. Kažokzvēru īpašnieks vai turētājs nodrošina kažokzvērus atbilstoši to sugai un vecumam ar nekaitīgu, higiēnas prasībām atbilstošu un kvalitatīvu barību, izbarojot to noteiktās barošanas reizēs un atbilstošā daudzumā vai nepārtraukti, izmantojot automātiskās barošanas metodi, kā arī ar nepārtraukti brīvi pieejamu ūdeni dzeršanai.
 ".
12.
Papildināt ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
"17.1 Kažokzvērus, kuri ir ievainoti vai saslimuši, un šo iemeslu dēļ tie ir pakļauti stiprām sāpēm vai ciešanām, un šīs sāpes vai ciešanas praktiski nav iespējams remdēt, nonāvē atbilstoši Regulas Nr.1099/2009 19. pantā noteiktajam.
 ".
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds