MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1663
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.