MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1530
Plāna projekts "Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.