MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-872
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"