MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1421
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atbalstīt ar Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 99 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" Veselības ministrijai piešķirtā finansējuma 9 680 euro apmērā novirzīšanu teorētiskajām un praktiskajām mācībām farmaceitiem par vakcināciju pret Covid-19.