Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 73

Uzdevuma numurs
21-UZ-152
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
3. Ņemot vērā finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 15 053 400 euro apmērā, Satiksmes ministrijai līdz 2022. gada 31. martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 385 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai".
 
Apstiprināts
08.11.2021.
Izpildes termiņš
31.03.2022.
Atbildīgā institūcija
Satiksmes ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 73