Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32

Uzdevuma numurs
22-UZ-659
Uzdevuma veids
Saeimas un MK dokumentos dotais
Uzdevums
Izstrādāt tiesību akta projektu
Tiesību akta lietas
Uzdevuma saturs
10. Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā  noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"", kas precizē tiesisko regulējumu attiecībā par vēja enerģijas komersantiem piederošu objektu aizsargjoslām. 
 
Apstiprināts
16.06.2022.
Izpildes termiņš
01.12.2022.
Atbildīgā institūcija
Klimata un enerģētikas ministrija
Avots
Protokols
Nosaukums
Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32